asdsfafsd 12389 12390

MDŽ – přijď si k nám po květinku

To, že se 8. března slaví Mezinárodní den žen mnozí vědí. Co se za tímto, častokrát komunisticky označovaným, svátkem skrývá, však už tolik z nás neví. Mezinárodní den žen se v současnosti považuje spíše za přežitek komunismu a mnozí z nás neznají důvod a myšlenku tohoto, přes 100 let oslavovaného, dne. Původním záměrem, za oslavou mezinárodního dne žen, bylo upozornit na nelidské podmínky, v nichž kdysi pracovaly východoevropské migrantky v New Yorku. Postupně začínaly vznikat ženské spolky a organizace, které sdružovaly ženy a bojovaly za jejich lepší postavení v tehdejší společnosti, podporu rovnoprávnosti i větší účast žen ve veřejném životě. Prvním krokem ke zlepšení této situace byl protest dělnic z více textilních továren ve městě, který se konal 8. března 1857. Do tohoto protestu se postupně přidávala masa žen a protest narostl do závratných rozměrů. Následně byl však rozehnán policií a ženy ve skutečnosti nedosáhly ničeho. Ke změně došlo až na počátku 20. století, kdy byly ženské spolky a hnutí natolik silné, že je už nebylo možné ignorovat. Kromě otázek rovnoprávnosti se začaly stále více o slovo hlásit i politické žádosti a protesty (spolu s oslavami MDŽ), které se rozšířily i do států Evropy. Dnes chceme Mezinárodním dnem žen vyjádřit zejména svou úctu, lásku a sympatie a poděkovat ženám v našem okolí. Proto si každá naše členka ve čtvrtek 8. března od nás odnese jako poděkování kytičku.
Vezmi si svou hodinu zdarma
Udělat první krok je vždy nejtěžší. Abychom ti cestu za novou formou usnadnili,
tvůj první VSTUP ve FIT UP! je na nás. Získej ho teď!
Chci být členem!
Chci být členem!