Časté otázky (FAQ)

Naším členom sa môžeš stať od 15 rokov, pokiaľ za teba uzavrie členstvo zákonný zástupca, a to osobne na recepcii niektorého z našich štúdií. Je potrebné aby si prvý stup absolvoval s trénerom (platí pre osoby od 15 – 18 rokov), ktorý ti ukáže ako správne cvičiť so strojmi. Pre takýto prístup sme sa rozhodli, pretože nám záleží na zdraví a bezpečnosti našich klientov. Kontakt na trénerov nájdete na našom webe v sekcii „NAŠE FITKÁ“.
Na výber máš ročné členstvo platené mesačne, ročné členstvo vyplatené vopred, 6 mesačné členstvo vyplatené vopred a 1 mesačné členstvo vyplatené vopred. Následne si môžeš vybrať z dvoch typov členstva, FITNESS a VIP. Fitness členstvo zahŕňa: – neobmedzený vstup do fitness centra (kardio zóna, silová a power zóna, a pre dámy oddelená ladies zóna) od 6:00 do 24:00 – soláriá za 0,25€ za minútu VIP členstvo zahŕňa: – neobmedzený vstup do fitness centra od 6:00 do 24:00 – neobmedzené nápoje v nápojovom bare Grapivit – neobmedzené turbo soláriá (maximálne 13 min/deň) – skupinové cvičenie s trénerom v CROSS UP! – GO UP! službu umožňujúcu vstup do všetkých štúdií FIT UP! na Slovensku a v Čechách. Cenník k jednotlivým druhom členstva si môžeš pozrieť na http://fitup.sk/ceny/ .
Záleží od druhu členstva, pre ktoré sa rozhodneš. Naše ročné členstvo platené mesačne sa uzatvára na dobu neurčitú, minimálne však na dobu jedného roka. Toto členstvo po roku nezanikne ale ďalej plynie. Na jeho zrušenie je potrebné zaslať žiadosť o ukončenie členstva s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Naše ročné členstvo vyplatené vopred zaniká automaticky po uplynutí 12 mesiacov od jeho založenia. V prípade 6 mesačného členstva zaplateného vopred, členstvo zaniká po uplynutí 6 mesiacov od jeho založenia. Naše 1 mesačné členstvo zaniká automaticky po 30 dňoch od jeho založenia.
Vo výnimočných prípadoch, najmä ak ti to nedovoľuje zdravotný stav, sa vieme dohodnúť aj na prerušení resp. zmrazení členstva na obdobie potrebné na tvoju rekonvalescenciu. Žiadosť o prerušenie treba osobne doručiť do konkrétneho štúdia. Na recepcii je potrebné podpísať dodatok o neplynutí členstva a recepčný ju musí riadne prevziať. Ak zo zdravotných dôvodov nemôžeš prísť osobne, dohodni sa telefonicky/mailom s manažérom konkrétneho štúdia, kontakty na konkrétne štúdio nájdete na našom webe (http://fitup.sk/) . K žiadosti treba priniesť aj doklad o zdravotnom probléme (lekársku správu od špecialistu, NIE od obvodného lekára) alebo inej skutočnosti, kvôli ktorej naše fitness centrum nemôžeš dané obdobie navštevovať. V prípade, ak nám nechceš poskytnúť lekársku správu, na každej recepcii je formulár potvrdzujúci neschopnosť, ktorý ti potvrdí špecialista alebo príslušný orgán. Prerušenie vieme akceptovať, len ak je dôvod adekvátne dokladovaný a okrem toho sú riadne uhradené aj všetky platby do obdobia, odkedy chceš členstvo prerušiť.
Členstva bez viazanosti (mesačné, 6 mesačné, 12 mesačné) vyplatené vopred sa ukončia automaticky podľa zmluvných podmienok. Členstvo na dobu neurčitú platené mesačne je potrebné ukončiť žiadosťou o ukončenie členstva. Výpoveď členstva treba podať písomnou formou osobne na recepcii fitness centra alebo poslať poštou na adresu firmy (Uppsala s.r.o., Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava). Ak chceš podať výpoveď osobne, musí byť podaná v štúdiu, v ktorom si sa registroval/a. Pri štandardnom ukončení členstva sa žiadosť o vypovedaní členstva musí doručiť najneskôr 2 mesiace pred dátumom uplynutia prvého roku členstva. V prípade nedoručenia žiadosti o vypovedanie členstva v tomto termíne, sa ti členstvo automaticky predlžuje o ďalších 6 mesiacov. Výpoveď členstva by mala obsahovať tvoje osobné údaje, dátum a vlastnoručný podpis. Bez týchto podmienok žiadosť neakceptujeme. Ak vypovedáš zmluvu neštandardne skôr, kvôli konkrétnemu problému, je treba žiadosť o ukončenie členstva doručiť rovnakým spôsobom. V prípade zmeny bydliska, alebo zo zdravotných dôvodov, vieme po vzájomnej dohode tvoju zmluvu prerušiť alebo ukončiť predčasne. Tu je dôležité, aby si k žiadosti priniesol doklad o zmene bydliska (nájomná zmluva, pracovná zmluva, doklad o štúdiu), o zdravotnom probléme (lekársku správu od špecialistu NIE obvodného lekára) alebo o inej skutočnosti, kvôli ktorej naše fitness centrum nemôžeš navštevovať. Mailom sa prosím informuj na adrese konkrétneho štúdia (petrzalka@fitup.sk, stare.mesto@fitup.sk, ruzinov@fitup.sk, zilina@fitup.sk, trnava@fitup.sk, ostrava@fitup.cz, cerny.most@fitup.cz ), či je tvoja žiadosť schválená. Ak je dôvodom ukončenia zmena bydliska, tvoja žiadosť o ukončenie bude akceptovaná len v prípade, že sa v kraji tvojho nového bydliska nenachádza iné štúdio FIT UP! alebo tvoj zdravotný stav ti nedovoľuje dlhšie ako rok navštevovať FIT UP! V tomto prípade, ti bezplatne zmeníme tvoje domovské štúdio za najbližšie k tvojmu bydlisku.
V prípade, ak ti nedovoľuje zdravotný stav kvôli tehotenstvu využívať naše služby, môžeme ti členstvo prerušiť a to na dobu 6 mesiacov. (Posledný trimester a tri mesiace po pôrode). V prípade rizikového tehotenstva, vieme členstvo pozastaviť aj na dlhšiu dobu. Žiadosť o prerušenie treba osobne doručiť do konkrétneho štúdia. Na recepcii je potrebné podpísať dodatok o neplynutí členstva a recepčný ju musí riadne prevziať (ak zo zdravotných dôvodov nemôžeš prísť osobne, dohodni sa telefonicky/mailom s manažérom konkrétneho štúdia, kontakty na konkrétne štúdio nájdete na našom webe (http://fitup.sk/) . K žiadosti treba priniesť aj doklad o zdravotnom probléme (tehotenskú knižku). Prerušenie vieme akceptovať, len ak je dôvod adekvátne dokladovaný a okrem toho sú riadne uhradené aj všetky platby do doby, kedy chceš členstvo prerušiť. Členstvo kvôli tehotenstvu nie je možné ukončiť.
Ak máš naše ročné členstvo platené mesačne, pri prechode na VIP členstvo je potrebné vyplniť novú zmluvu. VIP služby môžeš využívať od podpisu zmluvy a to za poplatok za základné členstvo. VIP členské poplatky začneš platiť až od nasledujúceho mesiaca, takže je potrebné zmeniť trvalý príkaz na danú sumu. Od tohto mesiaca plynie tvoje nové členstvo. Ak máš ročné členstvo vyplatené vopred alebo 6 mesačné členstvo vyplatené vopred a prechádzaš na VIP členstvo, na recepcii svojho štúdia doplatíš rozdiel medzi Fitness a VIP členstvom za zvyšné obdobie. Mesačné Fitness členstvo nie je možné zmeniť. Je treba počkať na jeho skončenie a následne si založiť VIP členstvo. Pri prechode z VIP členstva na Fitness je potrebné ukončiť zmluvu štandardným spôsobom. To znamená, že pri prechode je potrebné počkať na štandardné ukončenie zmluvy dvojmesačnou výpovednou lehotou. Následne si uzavriete novú zmluvu už na Vami zvolené Fitness členstvo.
Naše členstvá sú neprenosné, sú založené na konkrétne meno.
Otázka úspešne odoslaná. {{error}}