Časté otázky (FAQ)

Naším členem se můžeš stát od 15 let, pokud za tebe uzavře členství zákonný zástupce, a to osobně na recepci některého z našich studií. Je třeba abys první vstup absolvoval s trenérem (platí pro osoby od 15 – 18 let), který ti ukáže, jak správně cvičit na strojích. Pro takový přístup jsme se rozhodli, protože nám záleží na zdraví a bezpečnosti našich klientů. Kontakt na trenéry najdete na našem webu v sekci “NAŠE FITKA”.
Na výběr máš roční členství placené měsíčně, roční členství vyplacené předem, 3 měsíční členství vyplacené předem a 1 měsíční členství vyplacené předem. Následně si můžeš vybrat z našich balíčků. GRAPOS – neomezené nápoje v nápojovém baru, SOLÁRIUM – neomezené turbo solária (maximálně 13 min/den), CROSS UP! – skupinové cvičení s trenérem, BALÍK ALL IN – získáš balíčky Grapos, Solárium, Cross Up! a Go Up! za výhodnější cenu. GO UP! služba umožňuje vstup do všech studií FIT UP! na Slovensku a v Čechách. Ceník k jednotlivým druhům členství najdeš na https://fitup.cz/ceny/.
Záleží na druhu členství, pro které se rozhodneš. Naše roční členství placené měsíčně se uzavírá na dobu neurčitou, minimálně však na dobu jednoho roku. Toto členství po roce nezanikne, ale dále plyne. Na jeho zrušení je třeba zaslat žádost o ukončení členství s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Naše roční členství vyplacené předem zaniká automaticky po uplynutí 12 měsíců od jeho založení. V případě 3 měsíčního členství zaplaceného předem, členství zaniká po uplynutí 90 dnů od jeho založení. Naše 1 měsíční členství zaniká automaticky po 30 dnech od jeho založení.
Ve výjimečných případech, zejména pokud ti to nedovoluje zdravotní stav, se umíme dohodnout i na přerušení, resp. zmrazení členství na dobu nezbytnou pro tvou rekonvalescenci. Žádost o přerušení třeba osobně doručit do konkrétního studia. Na recepci je třeba podepsat dodatek o pozastavení členství a recepční ji musí řádně převzít. Pokud ze zdravotních důvodů nemůžeš přijít osobně, dohodni se telefonicky/mailem s manažerem konkrétního studia. Kontakty na konkrétní studio najdete na našem webu (https://fitup.cz/). K žádosti je třeba přinést i doklad o zdravotním problému (lékařskou zprávu od specialisty, NE od obvodního lékaře) nebo jiné skutečnosti, kvůli které naše fitness centrum nemůžeš dané období navštěvovat. V případě, že nám nechceš poskytnout lékařskou zprávu, na každé recepci je formulář potvrzující neschopnost, který ti potvrdí specialista nebo příslušný orgán. Přerušení akceptujeme, pouze pokud je důvod adekvátně doložený, a kromě toho jsou řádně uhrazeny i všechny platby do doby, od kdy chceš členství přerušit.
Členství bez vázanosti (měsíční, 3 měsíční, 12 měsíční) vyplacené předem se ukončí automaticky dle smluvních podmínek. Členství na dobu neurčitou placené měsíčně je třeba ukončit žádostí o ukončení členství. Výpověď členství je potřeba podat písemnou formou osobně na recepci fitness centra nebo poslat poštou na adresu firmy (Uppsala Management s.r.o., Rybná 716/24, 110 00, Praha 1). Pokud chceš podat výpověď osobně, musí být podaná ve studiu, ve kterém jsi se registroval/a. Při standardním ukončení členství se žádost o vypovězení členství musí doručit nejpozději 2 měsíce před uplynutím prvního roku členství. V případě nedoručení žádosti o vypovězení členství v tomto termínu, se ti členství automaticky prodlužuje dle smluvních podmínek. Výpověď členství by měla obsahovat tvé osobní údaje, datum a vlastnoruční podpis. Bez těchto podmínek žádost neakceptujeme. Pokud podáte výpověď smlouvy nestandardně dříve, kvůli konkrétnímu problému, je třeba žádost o ukončení členství doručit stejným způsobem. V případě změny bydliště nebo ze zdravotních důvodů, umíme po vzájemné dohodě tvou smlouvu přerušit nebo ukončit předčasně. Zde je důležité, abys k žádosti přinesl doklad o změně bydliště (nájemní smlouvu, pracovní smlouvu, doklad o studiu), o zdravotním problému (lékařskou zprávu od specialisty, NE obvodního lékaře) nebo o jiné skutečnosti, kvůli které naše fitness centrum nemůžeš navštěvovat. Mailem se prosím informuj na adrese konkrétního studia (petrzalka@fitup.sk, stare.mesto@fitup.sk, ruzinov@fitup.sk, zilina@fitup.sk, trnava@fitup.sk, ostrava@fitup.cz, cerny.most@fitup.cz), zda je tvá žádost schválena. Pokud je důvodem ukončení změna bydliště, tvá žádost o ukončení bude akceptována pouze v případě, že se v kraji tvého nového bydliště nenachází jiné studio FIT UP! nebo tvůj zdravotní stav ti nedovoluje déle než rok navštěvovat FIT UP!. V tomto případě, ti bezplatně změníme tvé domovské studio za nejbližší tvému bydlišti.
V případě, že ti nedovoluje zdravotní stav kvůli těhotenství využívat naše služby, můžeme ti členství přerušit, a to na dobu až 6 měsíců. (Poslední trimestr a tři měsíce po porodu). V případě rizikového těhotenství, umíme členství pozastavit i na delší dobu. Žádost o přerušení třeba osobně doručit do konkrétního studia. Na recepci je třeba podepsat dodatek o pozastavení členství a recepční ji musí řádně převzít (pokud ze zdravotních důvodů nemůžeš přijít osobně, dohodni se telefonicky/mailem s manažerem konkrétního studia, kontakty na konkrétní studio najdete na našem webu (https://fitup.cz/)). K žádosti je třeba přinést i doklad o zdravotním problému (těhotenskou knížku). Přerušení umíme akceptovat, pouze pokud je důvod adekvátně doložený, a kromě toho jsou řádně uhrazeny i všechny platby do doby, kdy chceš členství přerušit. Členství kvůli těhotenství nelze ukončit.
Pokud máš naše roční členství placené měsíčně, při přechodu na VIP členství je třeba vyplnit novou smlouvu. VIP služby můžeš využívat od podpisu smlouvy, a to za poplatek za základní členství. VIP členské poplatky začneš platit až od následujícího měsíce, takže je třeba změnit trvalý příkaz na danou částku. Od tohoto měsíce plyne tvé nové členství. Pokud máš roční členství vyplacené předem nebo 3 měsíční členství vyplacené předem a přecházíš na VIP členství, na recepci svého studia doplatíš rozdíl mezi Fitness a VIP členstvím za zbývající období. Měsíční Fitness členství nelze změnit. Je třeba počkat na jeho ukončení a následně si založit VIP členství. Při přechodu z VIP členství na Fitness je třeba ukončit smlouvu standardním způsobem. To znamená, že při přechodu je třeba počkat na standardní ukončení smlouvy dvouměsíční výpovědní lhůtou. Následně si uzavřete novou smlouvu už na vámi zvolené Fitness členství.
Naše členství jsou nepřenosná, jsou založena na konkrétní jméno.
Otázka úspešne odoslaná. {{error}}