asdsfafsd 18750 18752

Informace pro členy Černého mostu

Vážení členové, návštěvníci a příznivci FIT UP!,

touto cestou bychom Vás chtěli informovat, že naše studio FIT UP! Černý most po 6 letech působení v centru Černého mostu končí 24.10.2021. Všechna členství založená ve FIT UP! Černý most budou automaticky ukončená k 24.10.2021

Během pandemie COVID-19 se celý segment propadl o 50%, což nám neumožňuje plnit závazky a udržet toto studio.

Informace o členství:

1) členství si můžete bezplatně přenést do studia FIT UP! Novo Plaza, pokud máte zájem o tuto možnost, prosím, obraťte se na naši mailovou adresu back.office@fitup.sk, kde Vám službu nastavíme.

2) Vaše členství můžete darovat Vašemu kamarádovi / rodinnému příslušníkovi, komukoliv, kdo by chtěl cvičit v našem studiu FIT UP! Praha – Novo Plaza. V případě, že si vyberete tuto variantu, obraťte se, prosím, také na mailovou adresu back.office@fitup.sk, kde Vám poskytneme potřebné informace k přenosu členství.

3) Částku za nevyužité členství budeme po vyplnění formuláře níže postupně vracet na Vaše číslo účtu, prosíme o vyplnění údajů zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFtydEtvsuQ-aw36mo3JouJgBT2zPHrcJgFssL-Rx_SUiHpA/viewform – peněžní prostředky budeme vracet postupně, nejpozději do 60 dnů ode dne zaslání vyplněného formuláře.

Děkujeme za krásných 6 let, které jsme zde mohli strávit a budeme rádi, pokud se rozhodnete navštívit například naše studio FIT UP! Novo Plaza.

Toto místo přenecháváme novému fitku Clever FIT a držíme jim palce.

Váš FIT UP! Tým

Načtením tohoto QR kódu se dostanete přímo na formulář z bodu 3.


Dear members, visitors and supporters of FIT UP!,

in this way we would like to inform you that our studio FIT UP! Černý Most, after 6 years of existence in the center of the Černý Most ends no later than October 31, 2021.

During the COVID-19 pandemic, the entire segment fell by 50%, which does not allow us to meet our commitments and maintain this studio.

Membership information:

1) You can transfer your membership for free to the FIT UP studio Novo Plaza, if you are interested in this option, please contact us via e-mail address back.office@fitup.sk, where we will set up the service for you.

2) You can donate your membership to your friend / family member, or anyone who would like to workout in our FIT UP studio Prague – Novo Plaza. If you choose this option, please also contact the e-mail address back.office@fitup.sk, where wewill provide you with the necessary information to transfer your membership.

3) After filling out the form below, we will gradually return the amount for unused membership to your account number, please fill in the data here:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFtydEtvsuQ-aw36mo3JouJgBT2zPHrcJgFssL-Rx_SUiHpA/viewform

 – We will refund your funds gradually, no later than 60 days from the date of your request.

Thank you for the beautiful 6 years we were able to spend here and we will be happy if you decide to visit, for example, our studio FIT UP! Novo Plaza.

We leave this place to the new Clever FIT fit and keep their fingers crossed.

Your FIT UP!  team

QR code for the form from point 3)