Blog

7.3.2018

MDŽ - přijď si k nám po květinku

To, že se 8. března slaví Mezinárodní den žen mnozí vědí. Co se za tímto, častokrát komunisticky označovaným, svátkem skrývá, však už tolik z nás neví.

Mezinárodní den žen se v současnosti považuje spíše za přežitek komunismu a mnozí z nás neznají důvod a myšlenku tohoto, přes 100 let oslavovaného, dne.

Původním záměrem, za oslavou mezinárodního dne žen, bylo upozornit na nelidské podmínky, v nichž kdysi pracovaly východoevropské migrantky v New Yorku. Postupně začínaly vznikat ženské spolky a organizace, které sdružovaly ženy a bojovaly za jejich lepší postavení v tehdejší společnosti, podporu rovnoprávnosti i větší účast žen ve veřejném životě.

Prvním krokem ke zlepšení této situace byl protest dělnic z více textilních továren ve městě, který se konal 8. března 1857. Do tohoto protestu se postupně přidávala masa žen a protest narostl do závratných rozměrů. Následně byl však rozehnán policií a ženy ve skutečnosti nedosáhly ničeho.

Ke změně došlo až na počátku 20. století, kdy byly ženské spolky a hnutí natolik silné, že je už nebylo možné ignorovat. Kromě otázek rovnoprávnosti se začaly stále více o slovo hlásit i politické žádosti a protesty (spolu s oslavami MDŽ), které se rozšířily i do států Evropy.

Dnes chceme Mezinárodním dnem žen vyjádřit zejména svou úctu, lásku a sympatie a poděkovat ženám v našem okolí.

Proto si každá naše členka ve čtvrtek 8. března od nás odnese jako poděkování kytičku.

STAŇ SE NAŠÍM VIP ČLENEM
A ZÍSKEJTE DALŠÍ VÝHODY.