Časté otázky (FAQ)

Našim členům se můžeš stát od 15-ti let, pokud za tebe uzavře členství zákonný zástupce, a to osobně na recepci některého z našich studií. Je třeba abys první vstup absolvoval s trenérem (platí pro osoby od 15-ti – 18-ti let), který ti ukáže jak správně cvičit se stroji. Pro takový přístup jsme se rozhodli, protože nám záleží na zdraví a bezpečnosti našich klientů. Kontakt na trenéry najdeš na našem webu v sekci „NAŠE FITKA“.
Na výběr máš roční členství placené měsíčně, roční členství zaplacené předem, 6 měsíční členství zaplacené předem a 1 měsíční členství zaplacené předem. Následně si můžeš vybrat z dvou typů členství, FITNESS a VIP. Můžeš si vybrat ze dvou členství, FITNESS a VIP. Fitness členství zahrnuje: – neomezený vstup do fitness centra (kardio zóna, silová a power zóna, a pro dámy oddělená ladies zóna) od 6:00 do 24:00 – – solária za 7,- za minutu VIP členství zahrnuje: – neomezený vstup do fitness centra od 6:00 do 24:00 – neomezené nápoje v nápojovém baru Grapivit – neomezená turbosolária (maximálně 13 min / den) – skupinové cvičení s trenérem v CROSS UP! zóně každý den od 18.00 -20.00 hod – GO UP! službu umožňující vstup do všech studií FIT UP! na Slovensku a v Čechách.
Záleží na druhu členství, pro které se rozhodneš. Naše roční členství placené měsíčně se uzavírá na dobu neurčitou, minimálně však na dobu jednoho roku. Toto členství po roce nezanikne, ale dále plyne. Na jeho zrušení je třeba zaslat žádost o ukončení členství s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Naše roční členství zaplacené předem zaniká automaticky po uplynutí 12 měsíců od jeho založení. Taktéž je tomu i v případě 6 měsíčního členství, které zaniká automaticky po uplynutí 6 měsíců od jeho založení. Naše 1 měsíční členství zaniká automaticky po 30 dnech od jeho založení.
Ve výjimečných případech, zejména pokud ti to nedovoluje zdravotní stav, se umíme dohodnout i na přerušení resp. zmrazení členství na období jaké potřebuješ. Žádost o přerušení je třeba osobně doručit do konkrétního studia. Na recepci je třeba podepsat dodatek o pozastavení členství a recepční ji musí řádně převzít (pokud ze zdravotních důvodů nemůžeš přijít osobně, dohodni se telefonicky / mailem s manažerem konkrétního studia, kontakty na konkrétní studio najdeš na našem webu (http://fitup.cz /). K žádosti je třeba přinést i doklad o zdravotním problému (lékařskou zprávu od specialisty NE od obvodního lékaře) nebo jiné skutečnosti, kvůli které naše fitness centrum nemůžeš dané období navštěvovat. Přerušení akceptujeme, pouze pokud je důvod adekvátně doložený a kromě toho jsou řádně uhrazeny i všechny platby do doby, kdy chcete členství přerušit.
Výpověď členství je zapotřebí podat písemnou formou osobně na recepci fitness centra, nebo poslat poštou na adresu firmy (Uppsala s.r.o., Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava). Pokud chceš podat výpověď osobně, musí být podána ve studiu, ve kterém jsi se registroval / a. Při standardním ukončení členství se žádost o vypovězení členství musí doručit nejpozději 2 měsíce před uplynutím prvního roku členství. V případě nedoručení žádosti o vypovězení členství v tomto termínu, se ti členství automaticky prodlužuje o dalších 6 měsíců. Výpověď členství by měla obsahovat tvé osobní údaje, datum a vlastnoruční podpis. Bez těchto podmínek žádost neakceptujeme. Pokud vypovíš smlouvy nestandardně dříve, kvůli konkrétnímu problému, je třeba žádost o ukončení členství doručit stejným způsobem. V Případě změny bydliště, nebo ze zdravotních důvodů, umíme po vzájemné dohodě tvou smlouvu ukončit předčasně. Zde je důležité, aby jsi k žádosti přinesl doklad o změně bydliště (nájemní smlouva, pracovní smlouva, doklad o studiu), o zdravotním problému (lékařskou zprávu od specialisty NE obvodního lékaře) nebo o jiné skutečnosti, kvůli které naše fitness centrum nemůžeš navštěvovat. Mailem se prosím informuj na adrese konkrétního studia (petrzalka@fitup.sk, stare.mesto@fitup.sk, ruzinov@fitup.sk, zilina@fitup.sk, trnava@fitup.sk, ostrava@fitup.cz, cerny.most @ fitup.cz), zda je tvá žádost schválena. Pokud je důvodem ukončení změna bydliště, tvá žádost o ukončení bude akceptována pouze v případě, že se v kraji tvého nového bydliště nenachází jiné studio FIT UP! V tomto případě, ti bezplatně změníme tvé domovské studio za nejblíže tvému bydlišti.
Při přechodu na VIP členství je třeba vyplnit novou smlouvu. VIP služby můžeš využívat od podpisu smlouvy a to za poplatek za základní členství. VIP členské poplatky 799,- začneš platit až od následujícího měsíce, takže je třeba změnit trvalý příkaz na danou částku. Od tohoto měsíce plyne tvé nové členství na dobu neurčitou, minimálně však na dobu jednoho roku. Pokud máš naše roční členství placené měsíčne, při přechodu na VIP členství je třeba vyplnit novou smlouvu. VIP služby můžeš využívat od podpisu smlouvy a to za poplatek za základní členství. VIP členské poplatky začneš platit až od následujícího měsíce, takže je třeba změnit trvalý příkaz na danou částku. Od tohoto měsíce plyne tvé nové členství. Pokud máš roční členství zaplacené předem nebo 6 měsíční členství zaplacené předem a přecházíš na VIP členství, na recepci svého studia doplatíš rozdíl mezi Fitness a VIP členstvím za zbývající období. Měsíční Fitness členství není možné změnit. Je třeba počkat na jeho skončení a následně si založit VIP členství. Při přechodu z VIP členství na Fitness je třeba ukončit smlouvu standardním způsobem. To znamená, že při přechodu je třeba počkat na standardní ukončení smlouvy dvouměsíční výpovědní lhůtou. Následně si uzavřete novou smlouvu už na vámi zvolené Fitness členství.
Naše členství jsou nepřenosná, jsou založena na konkrétní jméno.
STAŇ SE NAŠÍM VIP ČLENEM
A ZÍSKEJTE DALŠÍ VÝHODY.